Velkommen


Nogle gange har vi behov for at tale med andre for at komme videre i vores liv eller forstå vores egne tanker, følelser og handlinger. Ofte vil det at tale med én, der står os nær, være nok, men ikke altid. Vi har af og til behov for at tale med en person, som ikke følelsesmæssigt er personligt involveret.

Hvis du har behov for professionel hjælp til udfordringer i dit liv, kan jeg tilbyde at tale med dig.  Jeg lægger vægt på respektfuldt nærvær, værdighed og meningsfuldhed, når vi taler sammen.

Det kræver tillid at åbne sig for et andet menneske. Derfor indleder jeg altid et terapeutisk forløb med, at vi orienterer hinanden og afstemmer vores forventninger. Du får på den måde mulighed for at afgøre, om du oplever at kunne bruge mig som psykolog. Og jeg får mulighed for at vurdere, om jeg mener at kunne tilbyde dig den hjælp, som du gerne vil have.